2. Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Leśna Podlaska zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów

Miejscem zagospodarowania w/w odpadów jest Zakład Zagospodarowania Odpadów położony przy ul. Ekologicznej 1 21-500 Biała Podlaska należący do BWIK “WOD-KAN” Sp. z o.o. 21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 35A

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy