Miejsce oddawania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

 Miejsce oddawania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się przy Wysypisku Śmieci w Komarnie, czynny w soboty w godzinach: 8.00 - 12.00

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy