1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Leśna Podlaska.

Na terenie gminy Leśna Podlaska podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na podstawie obowiązującej w roku 2022 umowy jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMUNALNIK” Spółka z o.o. ul. Aleja Jana Pawła I 33; 21-500 Biała Podlaska NIP: 5370000130 REGON: 030009360.

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy