Dane kontaktowe

Dane kontaktowe pracownika Urzędu Gminy Leśna Podlaska

Informacja dot. gospodarowania odpadami komunalnymi - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

1 lipca 2013 r. wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwalona 1 lipca 2011 roku zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy nowe obowiązki.

Palenie śmieci szkodzi

Co się dzieje, gdy śmieć się pali?

Warto śmiecić mniej

Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska. Wszyscy płacimy za utrzymywanie. Przeciętny Polak ˝produkuje˝ 320 kg odpadów rocznie. Warto się zastanowić, jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej. Co możesz zrobić?

Oznakowania na odpadach

Odpady nadające się ponownego przetworzenia są odpowiednio oznakowane. Warto więc zwracać uwagę na znaki i symbole umieszczane na opakowaniach:

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy