GRONO PEDAGOGICZNE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM w roku szkolnym 2017/2018

GRONO PEDAGOGICZNE

 

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

 

w roku szkolnym 2017/2018

 

Nauczyciel religii

o. mgr Michał Księżak

Nauczyciele języka polskiego

   mgr Jadwiga Zabłocka-Juszczuk      

mgr Anna Czeczko

mgr Małgorzata Laszuk

Nauczyciel historii

mgr Ryszard Nogaczewski

          Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie       

mgr Ryszard Nogaczewski

Nauczyciel muzyki

mgr Magdalena Bartniczuk

Nauczyciel plastyki

mgr Magdalena Bartniczuk

Nauczyciele języka angielskiego

mgr Jadwiga Bakiera

mgr Anna Miechowicz

Nauczyciele języka rosyjskiego

mgr Barbara Gorbowiec

mgr Małgorzata Rabczuk

Nauczyciel geografii

mgr Małgorzata Gdula

Nauczyciele biologii i chemii

 mgr Joanna Sawczuk

mgr Jolanta Golanko 

Nauczyciel fizyki

mgr Monika Mochnacz

Nauczyciele matematyki

mgr Małgorzata Gdula

mgr Monika Mochnacz

mgr Marek Popiełowski

Nauczyciele  informatyki

mgr Kamil Chalimoniuk

mgr Elżbieta Laszuk

Nauczyciele wychowania fizycznego 

 mgr Małgorzata Adach

 mgr Tomasz Górecki 

Nauczyciel  zajęć technicznych

mgr Kamil Chalimoniuk

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Jolanta Golanko

Nauczyciele zajęć artystycznych

mgr Małgorzata Adach

mgr Magdalena Bartniczuk

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr Ryszard Nogaczewski

 - img_5095.jpg

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy