Dokumenta gimnazjum

STATUT 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY ZPO IM. ŻOŁNIERZY MJR. "ZENONA" W LEŚNEJ PODLASKIEJ NA LATA 2017-2019

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012 - 2017

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

 

 

Regulamin udziału w projekt Erasmus+  i wyjazdów uczniów (mobilności) 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

klasa I

uczniowie otrzymają we wrześniu 

bezpłatne podręczniki

klasa II 

uczniowie otrzymają we wrześniu 

bezpłatne podręczniki    

  klasa III          

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

 

JĘZYK POLSKI klasa I klasa II klasa III 
JĘZYK ANGIELSKI klasa I klasa II klasa III 
JĘZYK ROSYJSKI klasy I - III
JĘZYK FRANCUSKI klasy I - III
MUZYKA klasa I
 
PLASTYKA klasa I  
HISTORIA  klasa I  klasa II  klasa III 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE    klasa II  klasa III
GEOGRAFIA klasy I - III
BIOLOGIA klasy I - III
CHEMIA klasa I klasa II klasa III 
FIZYKA klasa I klasa II klasa III 
MATEMATYKA klasa I klasa II klasa III 
INFORMATYKA  klasa I
  klasa III
WYCHOWANIE FIZYCZNE klasy I - III
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA    klasa III
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - Zajęcia taneczne   klasy II - III  
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - Papieroplastyka   klasy II - III 
ZAJĘCIA TECHNICZNE  klasa I
   klasa III

 

  

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy