Erasmus+

- erasmus__.jpg

 

   Nasze gimnazjum we współpracy z gimnazjum w Wisznicach oraz francuskimi placówkami w Airvaut i Mazières en Gâtine przystapiło w roku szkolnym 2016/2017 do projektu zatytułowanego „Devenir un citoyen responsable et acteur de son environnement” – „Stać się odpowiedzialnym obywatelem i aktorem swojego środowiska”,  realizowanego w ramach programu europejskiego Erasmus +.

   Projekt zaplanowany został na 20 miesięcy. Wzięli w nim udział uczniowie klas pierwszych i drugich naszego gimnazjum. Jego tematyka związana jest z zagadnieniami przedsiębiorczości i ochrony siedlisk naturalnych lokalnie występujących gatunków fauny i flory, co doskonale wpisuje się w aktualne europejskie priorytety.

   Celem projektu jest inicjowanie i realizacja przez młodzież działań na rzecz ochrony środowiska oraz porównanie dobrych praktyk, funkcjonujących na terytorium każdego z krajów, w zakresie ochrony bioróżnorodności. Stanowi on połączenie działań na rzecz ochrony środowiska oraz uwrażliwienia na tę problematykę jak najszerszego grona osób spośród społeczności lokalnej.  

- erasmus_1__1_.jpg                         - erasmus1.jpg

 - erasmus_1__2_.jpg- erasmus2.jpg 

 - img_1156.jpg

 

 

 

Data

Działania w ramach projektu „Stać się odpowiedzialnym obywatelem i aktorem swojego środowiska”

 

Sprawozdania z podjętych działań

 

19.11.2016 r.

zajęcia terenowe w ramach  współpracy Nadleśnictwa Biała Podlaska i Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”

 

sprawozdanie

16.12.2016 r.

 

dokarmianie ptaków w okresie zimowym 

 sprawozdanie

05.01.2017 r.

spotkanie z przedstawicielką Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych 

sprawozdanie

16.03.2017 r.

zajęcia terenowe na uroczysku Kołowierz w Leśnej Podlaskiej

sprawozdanie

30.03.2017 r.

Akcja Czynnej Pomocy Płazom w Białowieskim Parku Narodowym

sprawozdanie

11.04.2017 r.

zajęcia terenowe w Rezerwacie "Chmielinne"

sprawozdanie

05.05.2017 r.

prezentacja na temat pomników przyrody na terenie gminy Leśna Podlaska

sprawozdanie

05.05.2017 r.

prezentacja na temat runa leśnego w Rezerwacie "Chmielinne"

sprawozdanie

maj 2017 r.

spotkanie międzynarodowe we Francji

sprawozdanie

02.06.2017 r.

prezentacja "Martwe drewno"

prezentacja

02.06.2017 r.

prezentacja "Akcja Czynnej Pomocy Płazom w Białowieskim Parku Narodowym"

prezentacja

14-20.05.2017 r.

wyjazd do Mazieres en Gatine

sprawozdanie

 

program pobytu grupy francuskiej

sprawozdanie

25.09.2017 r.

PK "Podlaski Przełom Bugu"

sprawozdanie

26.09.2017 r.

Białowieski Park Narodowy

sprawozdanie

27.09.2017 r.

Poleski Park Narodowy

sprawozdanie

28.09.2017 r.

Atrakcje Leśnej Podlaskiej

sprawozdanie

29.09.2017 r.

Ostatni dzień pobytu w Leśnej Podlaskiej

sprawozdanie

22.02.2018 r.

Dziuplaki i ich ochrona sprawozdanie

22.05.2018 r.

spotkanie międzynarodowe we Francji - podsumowanie projektu zdjęcia (galeria)

11-14.06.2018 r.

spotkanie międzynarodowe w Polsce sprawozdanie
  ceremonia zamknięcia projektu we Francji film

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy