Podstawowe informacje o gminie Leśna Podlaska

Podstawowe informacje o gminie Leśna Podlaska

Opis gminy:

Gmina Leśna Podlaska położona jest w południowej części Podlasia. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 9769ha w tym użytki rolne wynoszą 7740ha ogólnego obszaru gminy. Przeważają w nich grunty orne 5955ha stanowiące 61% ogólnego obszaru. Lasy zajmują powierzchnie 1476ha. W skład administracyjny gminy wchodzi 17 sołectw. Gminę zamieszkuje 4731 osób. Gmina w obecnych granicach sąsiaduje z następującymi gminami: od płn. wsch. i wsch. Konstantynów i Janów Podlaski, od południa Biała Podlaska, od zachodu, płn. zach. i płn. Kornica Stara. Na terenie gminy nie brak zabytków architektonicznych, należą do nich m.in. zabytkowe zespoły pałacowe, dworskie i kościoły.

Dominującym sektorem gospodarki jest rolnictwo, w którym pracuje 78% zatrudnionych. Pozarolnicze funkcje produkcyjne w gminie sprawują 4 zakłady przemysłowe: Gorzelnia Witulin, Młyn Nosów, Ekologiczne Gospodarstwo Rolne w Nosowie Spółka Cywilna zajmująca się produkcją oleju orz piekarnia w Leśnej Podlaskiej. Ponadto na terenie gminy zarejestrowane są 92 podmioty gospodarcze świadczące usługi w różnych dziedzinach przede wszystkim w zakresie handlu i usług.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy