RADA RODZICÓW

Nowy numer konta RR

Informujemy, że zmienił się numer konta Rady Rodziców !!!

 

Aktualne dane do przelewu:

ZPO Rada Rodziców Przedszkole Samorządowe

ul. Bialska 25

21-542 Leśna Podlaska

 

rachunek bankowy o numerze:

87 8037 0008 0550 1980 2000 0150

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy