MIKOŁAJKI

HO, HO, HO .... Św. Mikołaj wita Was

WSPOMÓŻ SCHRONISKO

Zapraszamy do uczestnictwa w akcji organizowanej przez ZPO

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy