PLASTUSIAKI

 - k_plastusiaki.jpg
 
 PLASTUSIAKI

 

W Gminnym Ośrodku Kultury działa klub dziecięcy „ Plastusiaki" prowadzony przez Panią Agnieszką Potykanowicz - instruktor GOK-u. Tworzą go dzieci z terenu gminy Leśna Podlaska. Zajęcia odbywają się w wtorki w godzinach 15.00- 17.00.

Ideą klubu jest wzbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci, rozwijanie ich zdolności oraz kreatywne spędzanie wolnego czasu. Realizując program zajęć równocześnie uwzględniamy różne okazje wynikające z kalendarza - święta, pory roku a także pomysły dzieci. Staramy się aby prace wykonywane na zajęciach były różnorodne efektywne i mobilizująca do dalszego działania.

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy