Ramowy rozkład dnia

 

 

Ramowy rozkład dnia

6.30-8.30 Schodzenie się dzieci, rozmowy z dziećmi, zabawy swobodne i integracyjne,, praca indywidualna i wyrównawcza i z dzieckiem zdolnym ćwiczenia poranne,  gimnastyka  kształtująca poprawną postawę.

8.30- 9.00 Przygotowanie do śniadania. Dyżury dzieci. Czynności porządkowe w sali, czynności higieniczne w łazience.

9.00 - 9.30 Śniadanie.

9.00-12.00 Realizacja zajęć inspirowanych i organizowanych przez nauczyciela  w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze poznawczej, językowej, plastycznej, muzycznej, matematycznej, przyrodniczej i ruchowej, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, wyjścia w ciekawe miejsca, spotkania z interesującymi ludźmi, zabawy  z językiem angielskim. Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne w łazience.

12.00-12.30 Obiad.

12.30-14.00 Relaks przy dźwiękach łagodnej muzyki, słuchanie bajek. Zajęcia w zakresie  korekcji wad postawy, religia, zabawy rytmiczne. twórcze, rozwijające zainteresowania i zdolności.

14.00-14.30 Podwieczorek. Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne w łazience.

14.30-16.00.  Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań oraz ruchowo-rytmiczne, słuchanie bajek, praca indywidualna i wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy