Kadra

 

      

         W przedszkolu pracuje  9 nauczycielek oraz 4 pracownice personelu pomocniczego. Są to osoby starające się dobrze wykonywać swoje obowiązki, a przede wszystkim kochające dzieci.

 

Kadra pedagogiczna:

p. Dorota Panasiuk - wicedyrektor ds. przedszkola

p. Magdalena Bartniczuk

p. Ewa Jaszczuk

p. Dominika Ledworuch

p. Joanna Ojcewicz - opiekun strony internetowej

p. Alicja Panasiuk

p. Henryka Prokopiuk

p. Joanna Andrzejuk - logopeda

p. Katarzyna Dmitruk - katechetka

 

Personel pomocniczy:

p. Barbara Czemierowska

p. Barbara Horbowiec

p. Janina Leszczyńska

p. Jadwiga Położyńska

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy