Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2018/2019

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

W ZPO W LEŚNEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

 

Lp.

 

 

 

Typ placówki

 

 

 

Liczba dni

 

 

 

Dni wolne

 

 

 

Podstawa prawna-

 

 

 

 

1.

 

 

 

Szkoła podstawowa

 

 

 

do 8 dni

 02 listopada – piątek po dniu Wszystkich Świętych

2 maja– czwartek przed Świętem 3 Maja

15 kwietnia – egzamin ósmoklasisty (język polski)

16 kwietnia – egzamin ósmoklasisty (matematyka)

17 kwietnia – egzamin ósmoklasisty (język obcy nowożytny)

UWAGA:

W dniach egzaminu ósmoklasisty:

Uczniowie gimnazjum

mają dzień wolny od zajęć

Nauczyciele uczący w gimnazjum pracują w komisjach egzaminacyjnych

 

Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 r.poz.1603)- § 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazjum

 

 

 

 

 

 

 

 

do 8 dni

02 listopada – piątek po dniu Wszystkich Świętych

2 maja– czwartek przed Świętem 3 Maja

10 kwietnia – dzień,                w którym odbywa się egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (część humanistyczna)

11 kwietnia – dzień,              w którym odbywa się egzamin przeprowadzony            w ostatnim roku nauki               w gimnazjum (część matematyczno-przyrodnicza)

12 kwietnia – dzień,               wktórym odbywa się egzamin przeprowadzony        w ostatnim roku nauki      w gimnazjum (język obcy nowożytny)

UWAGA:

W dniach egzaminu gimnazjalnego:

Uczniowie klas IV-VIII mają dzień wolny od zajęć. Nauczyciele uczący w tych klasach pracują w komisjach egzaminacyjnych

Nauczyciele klas 0-III organizują zajęcia w swoich klasach

Rozporządzenie MEN i S z 18 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 nr 46, poz. 432)- § 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy