Uwaga! Zmiana terminu zebrań z rodzicami

Zebrania z rodzicami odbędą się 13 listopada 2017 r.

 Dnia 13 listopada 2017 roku o godzinie 15.30 odbędzie się zebranie ogólne na holu głównym szkoły. Następnie odbędą się zebrania z wychowawcami poszczególnych klas.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy