Informacje ogólne

Zarząd:

Prezes - Danuta Lewczuk

Wiceprezes - Justyna Stańczuk-Zarzycka

Sekretarz - Bogusz Sylwia

Skarbnik - Juszczuk Lucyna

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy