Informacje ogólne

 

Skład Zarządu SKGW w Worgulach:

Przewodnicząca - Aneta Maciejewicz
Wiceprzewodnicząca - Joanna Marciniuk
Sekretarz - Jolanta Bielińska
Skarbnik - Paulina Bogusz
Członek - Beata Biegajło


Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca - Ewa Dziedzic
Sekretarz - Renata Laszuk
Członek - Elżbieta Daniluk

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy