Rada Gminy

Rada Gminy Leśna Podlaska

VIII Kadencja Samorządu 2018-2023

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy – Ewa Kulińska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Bożena Romaniuk

Radni:

 1. Błażejak Krzysztof   
 2. Filipiuk Anna  
 3. Husiński Marek
 4. Ignaciuk Marcin  
 5. Jaszczuk Kazimierz
 6. Kacik Danuta
 7. Kobryński Mateusz
 8. Koroluk Krzysztof
 9. Kulińska Ewa 
 10. Nazaruk Agnieszka
 11. Nogaczewski Ryszard  
 12. Paszkowska Edyta
 13. Romaniuk Bożena
 14. Senczyk Krzysztof
 15. Wiącek Krzysztof
Komisje Rady:

Komisja rewizyjna

        Przewodniczący: Ignaciuk Marcin  

Komisja skarg, wniosków i petycji

        Przewodnicząca: Kacik Danuta

Komisja budżetu, rolnictwa i oświaty

        Przewodniczący: Ryszard Nogaczewski

 

Prace Rady Gminy:

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy